Agenda en inschrijving

De Participatieve bijeenkomsten

Op deze bijeenkomsten krijgen de burgers een beter zicht op de bedoeling en de werkwijze van Good Move en kunnen ze ervaringen delen en hun noden wat betreft mobiliteit kenbaar maken. Op die manier kunnen maatregelen met een zo breed mogelijk draagvlak worden uitgewerkt. 


Experten geven een stand van zaken over de mobiliteit in de wijken en de burgers kunnen hierop reageren en nadenken over beperkingen en oplossingen.
Per wijk worden drie participatieve bijeenkomsten georganiseerd.

De eerste en tweede bijeenkomsten vonden plaats in mei en in oktober.  Via deze link vindt U  de presentaties van de avond en een samenvatting van de burgerreflecties.

In welke wijk ligt uw straat?