Agenda en inschrijving

De Participatieve bijeenkomsten

Op deze bijeenkomsten krijgen de burgers een beter zicht op de bedoeling en de werkwijze van Good Move en kunnen ze ervaringen delen en hun noden wat betreft mobiliteit kenbaar maken. Op die manier kunnen maatregelen met een zo breed mogelijk draagvlak worden uitgewerkt. 


Experten geven een stand van zaken over de mobiliteit in de wijken en de burgers kunnen hierop reageren en nadenken over beperkingen en oplossingen.
Per wijk worden drie participatieve bijeenkomsten georganiseerd.

Dit zijn de data van de twee volgende bijeenkomsten (Mobiliteit scenario's) per submaas:

  • Submaas ‘Brugmann’, 5 october 2021 om 19u (online)
  • Submaas ‘Spiegel’, 12 October 2021 om 19u (online)

Reeds geregistreerd op het platform Good Move Dielegem ?

Bevestig hier uw deelname aan de bijeenkomst:

Nog niet geregistreerd op het platform Good Move Dielegem ? 

Bevestig hier uw deelname aan de bijeenkomst

 

De eerste bijeenkomsten (Diagnose) vonden plaats in mei.  Via deze link vindt U  de presentaties van de avond en een samenvatting van de burgerreflecties.

De laatste bijeenkomsten zijn voor de start van het schooljaar september / oktober 2021 gepland.

In welke wijk ligt uw straat?