Documentatie

GOOD MOVE, WAT IS DAT?

Om u de mogelijkheid te geven om op een efficiënte manier deel te nemen aan de participatieve bijeenkomsten in het kader van Good Move Dielegem, bieden wij u hier de sleutels tot het begrijpen van de belangrijkste principes.


Good Move is het regionale mobiliteitsplan dat in 2020 door de Brusselse regering is goedgekeurd. Het heeft betrekking op de 19 Brusselse gemeenten en bepaalt de belangrijkste richtlijnen die de komende tien jaar op het gebied van mobiliteit zullen worden gevolgd.

WAAROM GOOD MOVE?

De wijze waarop mensen zich verplaatsen heeft een grote invloed op het milieu en de kwaliteit van het leven in de stad, omdat het onveiligheid, lucht- en watervervuiling, geluidsoverlast, stress, enz. veroorzaakt.

Deze bevindingen komen voort uit een diagnose die werd gesteld op basis van concrete gegevens en van de meningen en ervaringen van de bevolking.
Uit de resultaten blijkt dat de negatieve impact op de levenskwaliteit van de inwoners vooral te wijten is aan:

 • Het aandeel van de openbare ruimte dat voor motorvoertuigen is voorzien
 • De vele verplaatsingen gemaakt door personen die alleen in de wagen zitten
 • Een tekort aan openbaar vervoer, dat ook te traag doorheen het verkeer geraakt 
 • Een gebrek aan veilige fietspaden
 • Te smalle of niet goed onderhouden voetpaden
 • ...

 
 GOOD MOVE, DE BELANGRIJKSTE PRINCIPES

Daarom moet de openbare ruimte beter worden verdeeld onder de verschillende gebruikers, zodat elke inwoner optimaal het gewenste transportmiddel kan kiezen, zonder zich zorgen te maken over de veiligheid of de efficiëntie in het verkeer.


Hoe aantrekkelijker de verplaatsingen met het openbaar vervoer, al fietsend of te voet worden gemaakt, hoe meer het totaal aantal verplaatsingen per auto zal afnemen. De algemene levenskwaliteit van de Brusselaars zal er aldus automatisch op vooruitgaan.


Om na te gaan hoe de openbare ruimte nu beter kan worden verdeeld onder de verschillende gebruikers, heeft men met Good Move kunnen vastleggen in welke mate elke rijweg is ontworpen voor elk type transportmiddel (de wagen, zware vrachtwagen, het openbaar vervoer, de fiets en te voet).
Alle straten worden zo ingedeeld op drie niveaus en voor elk vervoermiddel, naargelang de breedte, het profiel of de inrichting van de weg:

 • PLUS: om zich tussen de 19 gemeenten te verplaatsen (de snelheid is over het algemeen beperkt tot 50 km/u) 
 • COMFORT: om de verschillende wijken met elkaar te verbinden
 • WIJK: om een bestemming binnen een wijk te bereiken (max. 20 of 30 km/u)

Zo bevinden sommige straten zich op het PLUS-niveau voor meerdere vervoermiddelen: voor auto’s, voor fietsen (via het fietspad) en voor het openbaar vervoer (tramlijn).
Andere straten bevinden zich echter op het PLUS-niveau voor fietsers en wandelaars (dus geschikt voor lange wandel- en fietsroutes), maar tegelijkertijd ook op het WIJK-niveau voor auto’s (dus alleen voor personen met een bestemming binnen de wijk).
 

DE AUTOLUWE WIJK DIELEGEM

Hier komt het concept van de ‘maas’ of autoluwe wijk tot leven: een wijk die wordt begrensd door de grotere wegen en waar alleen bewoners, bezoekers, werknemers en zakelijke klanten er nog belang bij hebben om er met de auto door te rijden. Personen van wie bestemming niet binnen het raster ligt en die er vroeger in transit doorheen reden, zullen er nu omheen moeten rijden… of een ander vervoermiddel moeten gebruiken. 

Deze uitgetekende mazen worden begrensd door de assen op PLUSof CONFORT- niveau voor auto’s.

Voor de maas Dielegem zijn die grenzen dus

 • Romeinsesteenweg
 • Tentoonstellingslaan
 • Wereldtentoonstellingslaan
 • Démosthène Poplimontlaan
 • Lakenselaan
 • De Smet de Naeyerlaan
 • Houba de Strooperlaan

Het gaat hier om een maas die zich uitstrekt over drie gemeenten: Brussel-Stad, Jette en Ganshoren. 

WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN VAN GOOD MOVE?

Good Move stelt een aantal becijferde doelstellingen vast die uiterlijk tegen 2030 moeten worden bereikt. Het gaat zowel om verplaatsingen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ongeveer 2/3 van het totale aantal verplaatsingen) als om verplaatsingen tussen Brussel en de andere gewesten.
 
De doelstellingen zijn :

 • Een toename van het aantal verplaatsingen per fiets en met het openbaar vervoer
 • Een daling van het aantal verplaatsingen van personen die alleen in de wagen zitten, dus een stijging van de bezettingsgraad van de auto.
 • Een afname van de gemiddelde duur van de verschillende soorten verplaatsingen