GoodMove Dielegem

Neem deel aan de participatieve bijeenkomsten om het verkeer in de Dielegemwijk te ontlasten 

In het kader van het Gewestelijk Mobiliteitsplan Good Move van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nodigen de gemeenten Brussel-Stad, Jette en Ganshoren de burgers uit om deel te nemen aan het lokale mobiliteitsbeleid in de wijken van de maas ‘Dielegem’.

Buurtbewoners (van alle leeftijden), handelaars, bedrijven, maar ook scholen, crèches, culturele verenigingen, ziekenhuizen,… kunnen op participatieve bijeenkomsten hun ervaring rond mobiliteit in de wijk delen en ideeën voorstellen.   

 

AUTOLUWE WIJKEN

Samen met het Gewest willen de gemeenten Brussel-Stad, Jette en Ganshoren de verkeersoverlast verminderen en tegelijkertijd de leefomgeving en de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren en de veiligheid verhogen. Het ultieme doel is de levenskwaliteit van de burgers verbeteren en iedereen, naargelang de bestemming en de noden, aangepaste mobiliteitsoplossingen bieden.

Om deze doelstellingen te halen, zullen nieuwe circulatieplannen voorgesteld worden die moet zorgen voor autoluwe wijken.

Dit proces loopt momenteel voor de Dielegemwijk. 

maille dielegem

Om de circulatieplannen beter te kunnen definiëren en concretiseren, werd deze uitgestrekte ‘maas’ opgesplitst in 2 ‘submazen’: 

  • De submaas Brugmann
  • De submaas Spiegel

In welke wijk ligt uw straat?

Uw ervaringen worden verzameld per submaas!

Agenda en inschrijving